Să trăim ca-n Europa!

Cu susținerea UE în Moldova a fost creată pagina de combatere a torturii și a relelor tratamente

Cu susținerea UE în Moldova a fost creată pagina de combatere a torturii și a relelor tratamente

14/04/2020
|
0 Comments
|

Tortura continuă să fi subiect de discuții în Republica Moldova. În Raportul despre ”Drepturile Omului” al Departamentului de Stat al SUA din 2019, sunt descrise cazuri de tortură, precum și tratament inuman și degradant, în principal în închisori și unități psihiatrice, precum și în izolatoarele poliției, în special în Secțiile de poliție din regiuni. În prima jumătate a anului 2019, Procuratura Generală a înregistrat 456 de cereri cu alegații de tortură și tratament inuman, un număr mult mai mare de alegații decât în anul precedent, transmite IPN cu referire la un comunicat al Institutului pentru Democrație.

În scopul combaterii fenomenului torturii, Institutul pentru Democrație, cu susținerea Uniunii Europene, implementează cu succes proiectul „Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”. În cadrul proiectului, a fost creată pagina web pentru combaterea torturii și a tratamentului inuman și degradant: https://www.StopTorture.md.

Pagina web a fost creată pentru a informa societatea, inclusiv victimele torturii și familiile lor referitor la inadmisibilitatea torturii și necesitatea de a acționa împotriva acestui fenomen.

Aici se pot găsi informații referitor la Legislația Națională și Internațională cu referință la combaterea torturii, informații referitor la acțiunile clare care ar trebui să le întreprindă o persoană ce pretinde că a fost supusă actelor de tortură, tratament inuman sau rele tratamente precum și unde ar putea să se adreseze după asistență. La fel este descris proiectul ”Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”, cu detalii referitor la organizațiile implementatoare, donator și publicații despre proiect în mass-media.

Pagina web conține detalii referitor la serviciile oferite în cadrul Centrelor de Asistență Juridică, Psihologică și de Reabilitare a Victimelor Torturii Comrat, Tiraspol și Chișinău, despre profilul beneficiarului acestor Centre, cine poate să se adreseze și care este asistența lor.

Aici se pot găsi materiale video, emisiuni radio și tv, în care se prezintă importanța combaterii fenomenului torturii și metodele de luptă cu acesta. Conținutul paginii web se va completata pe parcursul desfășurării proiectului. Pe parcurs, presupunem plasarea pe pagină a unei serii de cărți, în special ediția ”Pas cu pas”. Publicația are drept scop informarea cetățenilor referitor la modalitățile de adresare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, de sine stătător, fără serviciile și asistența unui avocat.

Este descrisă programa de mini granturi pe combaterea torturii pentru Asociații Obștești. Pagina oferă date referitor la Rețeaua Regională de Asociații Obștești anti-tortură, creată în cadrul proiectului. Este o rețea ce unește peste 20 organizații de pe ambele maluri, cu scop de schimb de experiență și abilitarea acestora în domeniul combaterii și prevenirii fenomenului torturii și relelor tratamente.

Astfel, în Republica Moldova a fost creată o resursă informațională nouă, care conține recomandări și materiale practice referitor la metode de combatere a torturii și relelor tratamente. Datorită paginii web, cetățenii vor fi informați referitor la metodele de combatere a acestui fenomen, ce să întreprindă și unde să se adreseze după asistență, în caz dacă ei sau membrii familiei au fost supuși actelor de tortură sau relelor tratamente în izolatoarele de poliție, penitenciare sau Centre de Plasamente Temporare pentru Persoane cu Dizabilități, fiind informați cum să-și apere drepturile.

Sursa:www.ipn.md