Să trăim ca-n Europa!

Continuarea reformei de descentralizare în Moldova a fost discutată la Chişinău

Continuarea reformei de descentralizare în Moldova a fost discutată la Chişinău

15/12/2015
|
0 Comments
|

Continuarea reformei de descentralizare în Moldova a fost discutată la Chişinău de către reprezentanţii administrațiilor publice locale şi centrale, partenerii de dezvoltare și comunitatea de experţi, în cadrul conferinţei internaţionale cu genericul „Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova”.

În cadrul evenimentului au fost discutate reuşitele şi restanţele în domeniul reformei de descentralizare care este implementată în Republica Moldova începând cu anul 2010. Principalele aspecte dezbătute au ţinut de cadrul instituțional-juridic și politicile sectoriale, descentralizarea financiară, dar şi reforma teritorial-administrativă.

“Reforma de Descentralizare poate fi promovată exclusiv sub semnul parteneriatului și cooperării. Ne convingem tot mai mult pe parcursul implementării Strategiei Naționale de Descentralizare, că o reformă atât de complexă, care vizează Guvernul și toate autoritățile locale, solicită neapărat susținerea populației și a societății civile, a partenerilor, echipelor ministeriale și celor locale”, a declarat Sergiu Palihovici, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova.

Circa o treime dintre primarii din Republica Moldova au participat la discuţii de la egal la egal cu reprezentanţii autorităţilor centrale pentru a expune problemele, necesităţile şi viziunile administraţiei publice locale în domeniul descentralizării reieşind din realităţile din teritoriu.

„Este evident că descentralizarea și consolidarea autonomiei locale sunt elementul fundamental pentru modernizarea și europenizarea efectivă a Republicii Moldova. Atunci când tot procesul decizional și resursele într-un stat sunt concentrate doar în mâinile unor grupuri înguste de oameni/instituții și când cea mai mare parte a populației nu participă la luarea deciziilor în stat, corupția, ineficiența, sărăcia și injustiția, sunt la ele acasă”, a spus Tatiana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova.

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova care implementează proiecte în domeniul descentralizării au venit cu mesaje care să încurajeze Guvernul Republicii Moldova să facă paşi mai siguri în sfera care ar garanta o mai bună dezvoltare a Republicii Moldova, în general, şi a localităţilor, în particular.

„Reforma de descentralizare în Republica Moldova este una iminentă. Aceasta în contextul în care multe dintre localităţile rurale sunt mici, iar primăriile nu au suficiente resurse umane şi financiare pentru a asigura servicii de calitate pentru locuitori. Costul de întreţinere a unor astfel de administraţii locale, pe cap de locuitor, este de cinci ori mai mare decât în orașe. Aceasta afectează, în primul rând, păturile social-vulnerabile, dar nu numai. Abordarea bazată pe drepturile omului, participarea cetăţenească şi transparenţa decizională sunt principii care au stat la baza reformei de descentralizare şi necesită a fi continuate cu eforturi comune la nivel multisectorial”, este de părere Narine Sahakyan, reprezentanta adjunctă a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova.

O expoziţie cu genericul „Localitate modernă – primării puternice, servicii de calitate, oameni implicaţi” a fost vernisată în cadrul conferinţei internaţionale. Expoziţia a prezentat principalele rezultate obţinute pe parcursul aplicării instrumentelor de dezvoltare locală în contextul Reformei de descentralizare implementată de Guvernul Republicii Moldova cu suportul partenerilor de dezvoltare. Primarii au avut posibilitatea să consulte şi să ia literatură de specialitate.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată a transpus în practică Strategia naţională de descentralizare (SND) şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 care a fost aprobat de Parlamentul Republicii Moldova în anul 2012, în corespundere cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale ratificată de Republica Moldova la 16 iulie 1997. Principalul scop al SND este de a consolida capacităţile autorităţilor administraţiei publice locale, îmbunătăţi managementul şi calitatea serviciilor publice prestate cetăţenilor.

Sursa: PNUD Moldova