Să trăim ca-n Europa!

Consolidarea rezistenței la dezastrele naturale și cele provocate de om din țările Parteneriatului Estic

Consolidarea rezistenței la dezastrele naturale și cele provocate de om din țările Parteneriatului Estic

13/11/2020
|
0 Comments
|

A treia fază a programului finanțat de UE „Prevenirea, pregătirea și răspunsul în cazul dezastrelor naturale și cele provocate de om în țările Parteneriatului estic – faza 3 (PPRD Est 3)” a fost lansată oficial pe data de 1 octombrie 2020. Această inițiativă a început în 2010 cu scopul de a consolida reducerea riscurilor aferente dezastrelor și gestionarea crizelor în țările Parteneriatului estic și de a promova cooperarea regională cu mecanismul de protecție civilă al UE. A treia fază a programului va fi implementată în perioada 2020-2024.

Îmbunătățirea gestionării riscurilor de dezastru în vecinătatea estică

Programul PPRD East a început în 2010 în cadrul inițiativei politice a parteneriatului estic al UE, vizând șase țări vecine estice ale UE – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Etapa 3 a programului va valorifica lucrările anterioare, bazându-se pe recomandările din etapele anterioare și abordând provocările întâmpinate anterior. PPRD East 3 va contribui la îmbunătățirea gestionării riscurilor de dezastru în regiune, consolidând cooperarea între mecanismul de protecție civilă al UE și protecția civilă în țările partenere.

Următoarele trei obiective specifice ale PPRD East 3 ghidează proiectarea și implementarea programului:

  1. Consolidarea unor capacități durabile ale instituțiilor de protecție civilă ale țărilor partenere pentru prevenirea riscurilor aferente dezastrelor, pregătirea și răspunsul la dezastrele naturale și cele provocate de om.
  2. Întărirea legăturilor dintre toți actorii guvernamentali relevanți și părțile interesate ale societății civile, precum și comunitatea științifică, promovând o abordare națională incluzivă a prevenirii, pregătirii și răspunsului la dezastrele naturale și cele provocate de om.
  3. Fortificarea coordonării regionale, a cooperării instituționale și operaționale între UCPM și țările vecine din Est și între țările vecine din Est.

Consorțiu și parteneriat

Programul va fi implementat de un consorțiu format din Agenția Suedeză pentru Contingențe Civile (MSB) în calitate de agenție principală și coordonator al programului, Academia de Servicii de Urgență din Finlanda, Ministerul de Interne al Republicii Slovace – Secția de gestionare a crizelor, Centrul Internațional din Monitoraggio Ambientale (CIMA) și Crucea Roșie Italiană (CRI).

Programul PPRD East 3 și activitățile din cadrul acestuia se vor baza pe structurile și inițiativele naționale și regionale existente pentru a asigura continuitatea și, în același timp, vor identifica noi domenii de colaborare și noi cunoștințe și strategii care pot sta la baza practicii. Implicarea la nivel local va constitui principiul cheie care ghidează implementarea și asigură sustenabilitatea rezultatelor așteptate.

 

SURSA: Comunicatul de presa