Să trăim ca-n Europa!

Comisia Europeană oferă sprijin suplimentar proiectelor transfrontaliere relevante pentru coronavirus, cât și pentru salvarea locurilor de muncă

Comisia Europeană oferă sprijin suplimentar proiectelor transfrontaliere relevante pentru coronavirus, cât și pentru salvarea locurilor de muncă

04/04/2020
|
0 Comments
|

Comisia Europeană a adoptat o modificare ieri, 3 aprilie, ce extinde cadrul temporar adoptat la 19 martie 2020 pentru ca statele membre să poată să accelereze cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru coronavirus, să protejeze locurile de muncă și să sprijine și mai mult economia în contextul epidemiei de coronavirus, potrivit comunicatului oficial.

Cadrul temporar modificat vine în completarea altor numeroase posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de coronavirus, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Modificarea adusă astăzi cadrului temporar le va permite statelor membre să sprijine în și mai mare măsură întreprinderile care dezvoltă și fabrică produsele atât de necesare pentru combaterea coronavirusului, cum ar fi vaccinurile, medicamentele, dispozitivele medicale, dezinfectanții și echipamentele de protecție. Trebuie să acționăm într-un mod coordonat. Deci, se poate acorda un sprijin suplimentar pentru proiectele transfrontaliere dintre statele membre și pentru livrarea rapidă a produselor. În plus, am extins cadrul temporar pentru a le oferi statelor membre noi posibilități de reducere a constrângerilor în materie de lichidități cu care se confruntă întreprinderile și pentru a salva locuri de muncă în sectoarele și regiunile deosebit de afectate de această criză.”

La 19 martie, Comisia a adoptat, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă și le permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată consecințele negative asupra condițiilor de concurență echitabile din cadrul pieței unice.

Modificarea adoptată astăzi extinde cadrul temporar prin oferirea a cinci tipuri suplimentare de măsuri de ajutor:

sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea (C&D) relevante pentru coronavirus
sprijin pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de testare
sprijin pentru fabricarea de produse care contribuie la combaterea epidemiei de coronavirus
sprijin specific sub formă de amânare a plății impozitelor și/sau suspendări ale contribuțiilor de asigurări sociale
sprijin direcționat sub formă de subvenții salariale pentru angajați

Cadrul temporar modificat extinde, de asemenea, tipurile de sprijin existente pe care statele membre le pot acorda întreprinderilor care au nevoie de ajutor.

De exemplu, acesta le permite acum statelor membre să acorde împrumuturi cu dobândă zero, garanții pentru împrumuturi care să acopere 100 % din riscuri sau să furnizeze fonduri proprii până la valoarea nominală de 800 000 EUR per întreprindere. Acest sprijin poate fi combinat, de asemenea, cu așa-numitele ajutoare de minimis (pentru ca ajutoarele per întreprindere să poată fi de până la 1 milion EUR) și cu alte tipuri de ajutoare. Această măsură ar trebui să fie utilă în special pentru a satisface foarte rapid nevoile urgente de lichidități ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Cadrul temporar modificat va fi în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securității juridice, Comisia va evalua, înainte de data menționată anterior, dacă durata sa trebuie prelungită.

În fine, Comisia evaluează în mod continuu dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a completa setul de instrumente aflate la dispoziția statelor membre pentru a-și sprijini economiile în aceste momente dificile și pentru a ajuta întreprinderile să revină în forță după încetarea crizei, inclusiv printr-o nouă modificare a cadrului temporar.

În acest context, Comisia analizează, de asemenea, normele existente privind ajutoarele de stat, pentru a verifica coerența acestora cu principiile aprobate în cadrul temporar privind măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de coronavirus.

Context

Normele UE privind ajutoarele de stat le permit statelor membre să ia măsuri rapide și eficace pentru a sprijini cetățenii și întreprinderile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice din cauza epidemiei de coronavirus.

La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, care stabilește aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea plății impozitelor sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, statele membre pot acorda compensații întreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de coronavirus și provocate în mod direct de aceasta. Astfel de compensații pot fi utile pentru a sprijini sectoarele afectate în mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hotelieră și comerțul cu amănuntul.

Sursa: caleaeuropeana.ro