Să trăim ca-n Europa!

Cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene în Moldova

Cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene în Moldova

29/06/2020
|
0 Comments
|

Anual, Moldova beneficiază de milioane de euro de la donatorii internaționali, însă cele mai mari fluxuri financiare vin din trei direcții: Uniunea Europeană, Banca Mondială și SUA. Anume acestea au asigurat 94 la sută din toate proiectele realizate în Moldova de la începutul anului curent. Unde merg acești bani?

  Donatorii principali ai proiectelor realizate în Moldova de la începutul anului curent

Sursa: Cancelaria de Stat

 Potrivit datelor Cancelariei de Stat a Moldovei, UE, inclusiv toate instituțiile sale financiare, adică BERD, BEI și altele, este lider absolut printre donatori. De la începutul anului curent, UE a acordat mijloace pentru 55 la sută din proiectele în derulare. În termeni monetari, este vorba de 811.2 milioane de euro. Pe fundalul unor astfel de fluxuri financiare mari, contribuțiile Guvernului  și a altor organizații par foarte modeste.

 De la începutul anului 2012, în Moldova sunt realizate 128 de proiecte, cu susținerea UE. Bugetul pentru 29 dintre ele depășește pragul de 1 mil. euro. Totodată, 200 mil. euro au fost acordate de UE sub formă de credite pentru dezvoltarea sectorului transportului din Moldova.

 În alte domenii, Uniunea Europeană a acordat Moldovei granturi pentru racordarea legislației moldovenești la standardele europene, implementarea normelor și standardelor europene. Autoritățile Moldovei și cele din UE susțin că toate aceste schimbări au loc întru binele țării noastre și ne apropie de integrarea în comunitatea europeană.

 Mai jos avem lista TOP-35 proiecte lansate de la începutul anului curent. Acestea cuprind 14 sectoare. Opt proiecte, cu un buget de circa 140 mil. euro, se implementează în sectorul guvernamental și în domeniul dezvoltării societății civile, presupunând lupta cu corupția, reforma instituțională, crearea bazei instituționale și de drept pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, etc. În afară de asta, cinci proiecte, cu un buget de 214,8 mil. euro, au fost lansate, la începutul anului curent, în sectorul transport, patru – în domeniul asigurării cu apă și canalizare (84,2 mil. euro), patru – segmentul economisirii energiei (59,35 mil. euro), trei – sfera business (44,17 mil. euro), câte două – sectorul agrar (77 mil. euro) și domeniul comunicații (12 mil.euro) și infrastructura socială (3,4 mil. euro).

1Reabilitarea drumurilorTransport2010-2012150investiționalcredit
2Asistența micro-financiarăGuvernul și
societatea civilă
2010-201390Asistență pentru
balanţa de plăţi
grant
3Programul de restructurare
a ramurii vinicole
Agricultură2010-201275investiționalcredit
4Asistență bugetară pentru
programele de asigurare cu apă
Apă și canalizare2009-201247bugetarăgrant
5Programul de susținere
bugetară a sectorului energetic
Energetic2011-201642,6bugetarăgrant
6ESRA. Susținere bugetară pentru
stimularea economiei în localitățile rurale  
Business2010-201442bugetarăgrant
7Program complex pentru
dezvoltarea instituțională
Guvernul și
societatea civilă
2010-201241,16tehnicăgrant
8Program de reabilitare a drumurilorTransport2010-201235investiționalcredit
9Program de dezvoltare a companiilor
de asigurare cu apă și canalizare
Apă și canalizare2010-201531,5investiționalcredit
10Proiect de reabilitare a drumurilorTransport2011-201716,2investiționalgrant
11Energie și biomasăEnergetic2010-201414investiționalgrant
12Măsuri de consolidare a încrederiiSecuritate2012-201713,1tehnicăgrant
13Modernizarea transportului
public din Chișinău
Transport2010-202510investiționalcredit
14Comunicații fixe și mobile
pentru Serviciul grăniceri (radio)
Comunicații2011-20136,7investiționalgrant
15Comunicații fixe și mobile
pentru Serviciul grăniceri  (IT)
Comunicații2011-20135,3investiționalgrant
16Modernizarea transportului
public din Chișinău
Transport2010-20133,6investiționalgrant
17Program  de alimentare cu apă
şi epurare a apelor uzate de la Chişinău
Apă și canalizare2010-20123tehnicăgrant
18Modernizarea spitalului republicanSănătate2009-20143investiționalgrant
19Asistență tehnică pentru realizarea
politicilor în domeniul asigurării cu apă 
Apă și canalizare2011-20142,7tehnicăgrant
20Susținere în lupta cu
corupția și reforma MAI
Guvernul și
societatea civilă
2011-20132,5tehnicăgrant
21Program de restructurare
a sectorului vinicol
Agricultură2010-20122investiționalgrant
22Asistență pentru folosirea
instrumentului Twinning
Guvernul și
societatea civilă
2011-20131,9tehnicăgrant
23Administrarea migrației munciiInfrastructură socială2011-20131,7tehnicăgrant
24Administrarea migrației munciiInfrastructură socială2011-20131,7tehnicăgrant
25Perfecționarea administrării
finanțelor de stat
Servicii bancare
și financiare
2011-20131,5tehnicăgrant
26Utilizarea energiei regenerabileEnergetic2010-20131,5tehnicăgrant
27Parteneriatul pentru mobilitate
UE-Republica Moldova
Guvernul și
societatea civilă
2010-20121,4tehnicăgrant
28FEEF-MO. Finanţare
pentru eficienţa energetică
Energetic 1,25tehnicăgrant
29Program de consultanță în business Business2005-20131,18tehnicăgrant
30Twinning. Implementarea  politicilor
privind concurenţa şi ajutorul de stat
Politici în domeniul
comerțului
2011-20121Twinninggrant
31Consolidarea confirmării medicale
a torturii și a altor rele tratamente
Guvernul și
societatea civilă
2010-20121tehnicăgrant
32Femeile în afaceriBusiness2011-20150,99grant
33Twinning. Respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală
Guvernul și
societatea civilă
2010-20120,99Twinninggrant
34Twinning. Susținerea
sistemului de achiziții publice
Guvernul și
societatea civilă
2010-20120,99Twinninggrant
35Managementul deşeurilorConexe2009-20130,9tehnicăgrant
Sursa: Cancelaria de Stat 

Sursa: InfoMarket