Să trăim ca-n Europa!

CEDO: Rusia urmează să achite părinţilor lui Vadim Pisari 40 de mii de euro

CEDO: Rusia urmează să achite părinţilor lui Vadim Pisari 40 de mii de euro

21/04/2015
|
0 Comments
|

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a pronunţat astăzi, 21 aprilie, hotărârea pe cauza lui Vadim Pisari, tânărul care a fost omorât de către un soldat rus din cadrul misiunii de pacificare, pe 1 ianuarie 2012, pe podul de la Vadul lui Vodă.
Potrivit CEDO, a fost constatată violarea art.2 al Convenției Europene – dreptul la viață. Curtea a considerat că nu a existat o necesitate acută pentru a permite soldatului rus aplicarea forței letale.
Totodată, Curtea a constatat că ancheta desfășurată de către autoritățile ruse pe marginea decesului lui Vadim Pisari nu a fost adecvată. Autoritățile Federației Ruse în repetate rânduri au refuzat recunoașterea calității de parte vătămată a părinților defunctului, ceea ce în opinia Curții este suficient să constate violarea articolului menționat.
Astfel, Federația Rusă urmează să achite părinților lui Vadim Pisari despăgubiri sub forma prejudiciului moral de 35 mii de euro și 5580 de euro costuri și cheltuieli pentru asistența juridică.
„O problemă care apare în legătură cu incidentul din 1 ianuarie 2012 este că locul amplasării posturilor de pacificare urmează a fi revizuit astfel încât acestea să fie amplasate în zonele unde este necesară prezența lor. Or, amplasarea postului de menținere a păcii la intrare în mun. Chișinău nu este reușită, locul postului fiind în imediată apropiere a obiectivelor militare a regiunii” a subliniat Alexandru Postica, Avocat, Directorul Programului Drepturile Omului al Asociației Promo-LEX.
Reclamanții au fost reprezentați de către avocaţi și juriști din cadrul Asociației Promo-LEX.

Decizia completă poate fi găsită pe site-ul CEDO: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-5067528-6236025#{“itemid”:[“003-5067528-6236025”]}