Să trăim ca-n Europa!

Cea de-a 7-a ședință a subcomitetului UE-Republica Moldova pentru justiție, libertate și securitate a avut loc online

Cea de-a 7-a ședință a subcomitetului UE-Republica Moldova pentru justiție, libertate și securitate a avut loc online

13/10/2021
|
0 Comments
|

Pe 12 octombrie 2021, a avut loc online cea de-a 7-a ședință a subcomitetului UE-Republica Moldova pentru justiție, libertate și securitate.

Reprezentanții instituțiilor UE și ai autorităților moldovenești au discutat despre cooperarea și evoluțiile care au urmat după ultima întâlnire din 2020 și au acoperit o gamă largă de domenii, inclusiv statul de drept și reforma justiției, prevenirea și combaterea corupției, combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, prevenirea și combaterea criminalității organizate și a altor activități ilegale, cooperarea în materie de migrație, azil și gestionarea frontierelor, precum și protecția datelor cu caracter personal.

Partea UE a salutat angajamentul clar al autorităților moldovenești de a implementa reforme în sectorul justiției, combaterea corupției și asigurarea depolitizării instituțiilor de stat și a reamintit angajamentul UE de a sprijini în aceste eforturi o Republică Moldova pro-reformă, inclusiv prin asistență financiară și tehnică. Importanța asigurării unui sistem judiciar independent, responsabil, imparțial și profesionist, inclusiv a serviciului de urmărire penală, a fost evidențiată de interlocutorii UE. Condiționalitatea strictă legată de abordarea reformelor structurale rămâne la baza sprijinului UE.

Autoritățile moldovenești au fost încurajate să intensifice eforturile de prevenire și combatere a corupției pentru a recâștiga încrederea cetățenilor moldoveni în instituțiile de stat și cele judiciare. UE a subliniat necesitatea de a îmbunătăți capacitățile de combatere a corupției la nivel înalt și de a reforma organismele anticorupție, și a reamintit despre importanța politicii și a luării deciziilor incluzive, transparente și bazate pe dovezi, care să implice societatea civilă, partenerii internaționali și alte părți interesate relevante.

Participanții la întâlnire au discutat despre stadiul investigației privind frauda bancară din 2014 cu UE, subliniind necesitatea de a-i aduce în mod decisiv pe toți cei responsabili în fața justiției și de a recupera fondurile deturnate. UE a încurajat cu tărie autoritățile moldovene să ia măsuri pentru a actualiza strategia de recuperare a activelor criminale din 2018 pentru a o face mai eficientă și mai efectivă și pentru a pune în aplicare o legislație cuprinzătoare împotriva spălării banilor.

UE a salutat eforturile Republicii Moldova în implementarea celui de-al treilea raport privind Mecanismul de Suspendare a Vizelor și a reamintit că cel de-al patrulea Raport al Mecanismului de Suspendare a vizelor, publicat la 4 august 2021, a confirmat îndeplinirea generală continuă a criteriilor de referință privind liberalizarea vizelor. Autoritățile moldovene au fost încurajate să continue eforturile pentru a aborda provocările rămase legate de migrație și securitate, inclusiv prin abordarea creșterii numărului de cetățeni moldoveni cu ședere ilegală și prin consolidarea cooperării operaționale pentru a reduce numărul cererilor de azil nefondate depuse de cetățenii moldoveni în spațiul Schengen +. De asemenea, UE a remarcat buna cooperare a Republicii Moldova în prevenirea și combaterea criminalității organizate și a altor activități ilegale. Autoritățile moldovenești au fost încurajate să valorifice cât mai bine cadrele și acordurile de cooperare din aceste domenii.

UE a recunoscut eforturile pe care Moldova le-a întreprins deja pentru a alinia legislația privind protecția datelor în conformitate cu acquis-ul UE și a subliniat importanța eforturilor ulterioare, inclusiv consolidarea capacității instituțiilor relevante.

Ședința a fost prezidată de Secretarii de Stat ai Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dna. Veronica Mihailov-Moraru și dl. Iulian Rusu și co-prezidată de Șeful Diviziei pentru relații bilaterale ale Parteneriatului Estic în cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă, dl. Richard Tibbels.

Ședințele subcomitetului pentru justiție, libertate și securitate au loc anual, în cadrul punerii în aplicare a Acordului de Asociere UE-Moldova, cu locații alternative la Chișinău și Bruxelles. În acest an, reuniunea subcomitetului a fost găzduită de Ministerul Justiției din Moldova (online).

 

SURSA:  Comunicatul de presă al Comisiei Europene