Să trăim ca-n Europa!

CE propune o nouă agenţie pentru protecţia frontierelor externe/ Mai multe state se opun

CE propune o nouă agenţie pentru protecţia frontierelor externe/ Mai multe state se opun

15/12/2015
|
0 Comments
|

CE a propus, marţi, înființarea unei noi agenții responsabile cu paza de coastă și supravegherea frontierelor externe ale UE. Mai multe state se opun, apreciind că aceasta va interfera prea mult cu competențele interne ale statelor membre.

Noua agenție se va baza pe resursele Frontex și pe cele ale statelor membre. Aceasta va putea mobiliza o forţă de reacţie rapidă la frontierele externe, în cel mult trei zile.

Conform propunerii, dacă o anumită situație la frontierele externe pune în pericol funcționarea spațiului Schengen iar statul membru în cauză nu poate sau refuză să acționeze, noua agenție va putea fi autorizată de Comisia Europeană să intervină în teren prin mobilizarea echipelor de experți.

Comisia Europeană consideră că înfiinţarea acestei agenţii va contribui la gestionarea migrației într-un mod mai eficace, la îmbunătățirea securității interne a Uniunii Europene și la protejarea principiului liberei circulații a persoanelor.

Totodată, Comisia propune introducerea de controale sistematice în bazele de date relevante în cazul tuturor persoanelor care intră în spațiul Schengen sau ies din acesta.

Corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor va reuni o agenție consolidată, care va putea recurge la o rezervă de personal și de echipamente, și autoritățile din statele membre, care vor continua să asigure gestionarea de zi cu zi a frontierelor,

a declarat prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans.

Caracteristicile noului corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor:

agenţia va putea recurge la cel puţin 1.500 de experţi care vor putea fi mobilizaţi pe teren în mai puțin de trei zile. Spre deosebire de Frontex, noua agenţie va putea să achiziţioneze echipamente și să utilizeze o rezervă de echipamente tehnice furnizate de statele membre. Până în 2020, resursele umane ale noii agenții vor fi de peste două ori mai mari decât cele de care dispune Frontex, ajungând la 1.000 de angajaţi permanenţi.
va fi instituit un centru de monitorizare și de analiză a riscurilor pentru a monitoriza fluxurile de migraţie către UE și în interiorul acesteia și pentru a efectua analize de risc și evaluări obligatorii ale vulnerabilității în vederea identificării și a remedierii punctelor slabe. Vor fi detașaţi ofițeri de legătură în statele membre pentru a asigura prezența pe teren atunci când frontierele sunt expuse unor riscuri.
statele membre pot solicita efectuarea de operaţiuni comune și de intervenții rapide la frontiere, precum și detașarea echipelor de pază europeană a frontierelor și a coastelor în sprijinul acestor acțiuni. Agenţia va putea să intervină și să detașeze echipele de pază europeană a frontierelor și a coastelor,chiar și atunci când un stat membru nu este în măsură sau nu este dispus să ia măsurile necesare.
pazele de coastă naționale vor face parte din corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor în măsura în care acestea efectuează sarcini de control la frontiere. Noua agenţie, Agenţia Europeană pentru Controlul Pescuitului şi Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă, vor putea să lanseze operațiuni de supraveghere comune, de exemplu prin exploatarea în comun a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (drone) în Marea Mediterană.
agenția va avea un nou mandat care îi va permite să trimită ofiţeri de legătură în țările terțe învecinate și va putea lansa operațiuni comune împreună cu acestea, inclusiv pe teritoriul lor.
în cadrul agenției va fi creat un Birou european de returnare pentru a permite desfășurarea echipelor europene de intervenție pentru returnare, formate din escorte, observatori și specialiști în materie de returnare, care vor lucra pentru a asigura returnarea efectivă a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.
agenția va include criminalitatea transfrontalieră și terorismul în analiza sa de risc și va coopera cu alte agenții ale Uniunii și cu organizații internaționale în vederea prevenirii terorismului, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

Verificări sistematice obligatorii ale cetățenilor UE

CE propune o altă modificare importantă, cea a Codului Frontierelor Schengen. Astfel, cu scopul creșterii securității în spaţiul Schengen, Comisia propune introducerea unor verificări sistematice obligatorii ale cetățenilor UE la frontierele externe terestre, maritime și aeriene.

Verificarea obligatorie a cetățenilor UE se va efectua în baze de date precum Sistemul de Informații Schengen, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute și sistemele naționale relevante, pentru a verifica dacă persoanele care sosesc nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice și a securității interne.

De asemenea, propunerea insistă asupra necesității de a verifica datele biometrice din pașapoartele cetățenilor UE în caz de îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la legitimitatea deținerii acestuia de către titular. Verificările vor fi obligatorii și la ieșirea din Uniunea Europeană.

Regulile prevăd o anumită flexibilitate în cazurile în care controalele sistematice ar putea avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului la frontieră. În astfel de cazuri, statele membre pot decide, pe baza evaluărilor riscurilor, să efectueze controale punctuale la anumite puncte de trecere a frontierelor terestre și maritime.

Evaluarea riscurilor este comunicată agenției, care poate evalua modul în care se aplică excepția în evaluarea vulnerabilității pe care o efectuează.

Noua agenţie ar putea lua decizii arbitrare

Propunerea Comisiei este văzută cu ochi buni de state precum Franța, Germania sau Italia, în timp ce ţări precum Polonia consideră că se merge prea departe.

“S-ar crea o instituție care va decide arbitrar cu privire la acţiunile de urmat, fără participarea statului membru vizat”, a declarat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski, citat de Reuters.

El a precizat că Varşovia se va opune iniţiativei.

De altfel, mai mulţi diplomaţi europeni au precizat pentru Reuters că multe state nu vor fi de acord.

“Comisia îşi testează limitele”, a declarat un diplomat sub acoperirea anonimatului. El a comparat propunerea cu cea a cotelor obligatorii de refugiaţi.

“Această idee se va confrunta cu opoziţia celor mai multe state membre. O astfel de soluţie ar interfera prea mult cu competenţele interne ale statelor membre”, a spus un alt oficial european.

Sursa: euroactiv.ro