Să trăim ca-n Europa!

CE a semnat un memorandum de înţelegere cu Grecia pentru alocarea a 86 de miliarde de euro în trei ani. În schimb, Atena trebuie să combată corupția şi să reducă cheltuielile pentru apărare

CE a semnat un memorandum de înţelegere cu Grecia pentru alocarea a 86 de miliarde de euro în trei ani. În schimb, Atena trebuie să combată corupția şi să reducă cheltuielile pentru apărare

20/08/2015
|
0 Comments
|

Comisia Europeană a semnat, miercuri noaptea, un memorandum de înțelegere cu Grecia, pentru un nou program de sprijin pentru stabilitate. În cadrul Mecanismului European de Stabilitate, Grecia va primi, în următorii trei ani, 86 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, dacă respectă condiţii precum combaterea corupţiei şi a evaziunii fiscale, reducerea unor cheltuieli, inclusiv la apărare, sau eliminarea unor tratamente fiscale favorabile.
Potrivit unui comunicat al CE, programul va contribui „la înlăturarea incertitudinii, la stabilizarea situației economice și financiare și va sprijini Grecia în revenirea sa la creșterea durabilă, bazată pe finanțe publice solide, pe o competitivitate sporită, o bună funcționare a sectorului financiar, crearea de locuri de muncă și coeziune socială”.
Memorandumul de înțelegere prezintă în detaliu obiectivele reformei și angajamentele pe care trebuie să le asume Grecia pentru deblocarea finanțării în cadrul MES. Plata fondurilor este condiționată de înregistrarea de progrese în ceea ce privește realizarea obiectivelor, iar punerea în aplicare va fi monitorizată de către Comisie, în colaborare cu Banca Centrală Europeană și, ori de câte ori este posibil, împreună cu Fondul Monetar Internațional. Această monitorizare va fi sub forma unor reexaminări periodice.
Pentru acordarea celor 86 de miliarde de euro, Comisia a pus o serie de condiţii Greciei.
Astfel, autorităţile elene trebuie să introducă treptat o schemă de venit minim garantat și să asigure asistență medicală pentru toți şi să garanteze faptul că eforturile cerute din partea tuturor sunt proporționale cu veniturile acestora.
Atena va trebui, de asemenea, să facă economii în domenii care nu afectează în mod direct veniturile cetățenilor obișnuiți, cum ar fi reducerea cheltuielilor pentru apărare, şi să remedieze ineficiențele în multe domenii ale cheltuielilor publice.
Totodată, CE solicită suprimarea unor drepturi dobândite de diverse grupuri de interese, cum ar fi eliminarea treptată a tratamentelor fiscale favorabile pentru armatori sau fermieri ori a multitudinii de scutiri, cum ar fi scutirea de TVA, de care beneficiază unele insule, sau eliminarea subvențiilor nejustificate.
O altă cerinţă vizează combaterea corupției, a evaziunii fiscale și a muncii la negru. Comisia mai solicită crearea unei administrații publice mai transparente și mai eficiente, inclusiv prin trecerea către o administrație fiscală mai independentă, şi reorganizarea ministerelor.
Grecia a depus, pe 8 iulie, o cerere oficială de sprijin pentru stabilitate sub forma unei facilități de împrumut pentru a putea acoperi obligațiile de plată a datoriilor și pentru a asigura stabilitatea sistemului său financiar. O cerere separată de asistență financiară a fost trimisă Fondului Monetar Internațional, pe 23 iulie.
Pe 17 iulie, Eurogrupul a invitat instituțiile să înceapă negocierile cu privire la un memorandum de înțelegere în care să se prezinte în detaliu condițiile unei facilități de asistență financiară pentru perioada 2015-2018.
Pe 11 august, autoritățile elene și instituțiile internaţionale au ajuns la un acord tehnic, pe care miniştrii de Finanţe din zona euro l-au aprobat pe 14 august. În aceeaşi zi, Parlamentul grec a adoptat un pachet legislativ de reforme.
În urma aprobării planului de asistenţă financiară de către parlamentele naționale în țările în care acest lucru este cerut prin Constituție, Consiliul guvernatorilor MES a aprobat, miercuri, Memorandumul de înțelegere.

Sursa: euroactiv.ro