Să trăim ca-n Europa!

Barometru Demografic: "Republica Moldova – o țară tânără fără tineri?"

Barometru Demografic: “Republica Moldova – o țară tânără fără tineri?”

17/12/2015
|
0 Comments
|

Ppentru anul de studii 2011-2012 numărul tinerilor plecați la studii peste hotare constituia 20.538 mii, iar în 2013-2014 acesta a crescut până la 24.642 mii. În același timp, peste 16% din tineri din Republica Moldova sunt plecați la muncă sau sunt în căutarea unui loc de muncă peste hotare. Datele se conțin în ccea de-a treia ediție a Barometru Demografic „Situația tinerilor în Republica Moldova: de la deziderate la oportunități”, realizat de Centrul de Cercetări Demografice, în parteneriat cu UNFPA, Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova.

Prezentând rezultatele analizei, autoarea studiului Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercetătoare în cadrul Centrului de Cercetări Demografice, a declarat că în Republica Moldova se înregistrează un grad înalt de excluziune socială a tinerilor ˗ circa 29% nu urmează nicio formă de instruire sau pregătire profesională și nu sunt încadrați în câmpul muncii, Republica Moldova având la acest capitol cei mai nefavorabili indicatori printre țările din regiune. Peste 31% dintre tinerii angajați au locuri de muncă informale. 10,4% din tineri lucrează fără contracte individuale de muncă.

“Emigrarea în masa a tinerilor duce la pierderi cantitative și calitative a capitalului uman. În condițiile create, se impun măsuri stringente de ameliorare a situației tinerilor, de extindere a drepturilor și a posibilităților acestora în special prin investiții prioritare în educație, sănătate, locuri de muncă”, a subliniat autoarea Barometrului Mariana Buciuceanu-Vrabie.

La capitolul sănătatea tinerilor studiul constatată că incidența infecțiilor cu transmitere sexuală rămâne una înaltă în rândul tinerilor, 6 din 10 persoane infectate cu infecții sexual transmisibile în Moldova fiind din în grupul de vârstă 15-29 ani. Totodată, circa 14% dintre cazurile noi depistate cu infecția HIV în anul 2013 revin pe seama persoanelor în vârstă de 15-24 ani. Datele statistice atestă diminuarea ponderii tinerilor cu cunoștințe comprehensive despre căile de transmitere HIV/SIDA de la 40,5% în anul 2005 la circa 32% în 2013.

Reprezentanta Adjunctă a.i. a UNFPA Moldova Natalia Cojohari, comentând datele statistice privind sănătatea tinerilor, a subliniat că investiția în tineri, prin elaborarea, dar și implementarea eficientă a unor politici centrate pe drepturi, inclusiv dreptul la educație și servicii de calitate în sănătatea sexuală și reproductivă, este soluția pentru provocările prezentate în Barometru.

„Tinerii își pot realiza potențialul și transforma viitorul numai dacă au acces la informație, oportunități de angajare, au cunoștințe și deprinderi de viața, inclusiv în ceea ce ține de sănătatea lor sexuală și reproductivă. Exista dovezi internaționale care demonstrează că educația sexuală în școală, adaptată vârstei și necesităților tinerilor, este o metodă eficientă de reducere a comportamentelor riscante și nu este asociată cu creșterea activității sexuale, ci are un efect pozitiv asupra sănătății și calității vieții tinerilor”, a subliniat Natalia Cojohari.

Discuția publică pe marginea rezultatelor Barometrului s-a axat pe recomandările ce țin de îmbunătățirea calității vieții tinerilor în Republica Moldova, dar și pe soluții cum să asigurăm o generație tânără sănătoasă.

În pofida faptului că în Republica Moldova se implementează Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, finanțarea redusă a activităților planificate nu asigură deocamdată rezultate scontate, iar tergiversarea reformelor socioeconomice și politice agravează situația. De aceea, integrarea problemelor tinerilor în politicile sectoriale la etapa de elaborare, dar și monitorizarea aplicării politicilor și acțiunilor din alte domenii, cum ar fi: educația, sănătatea, piața muncii și bunăstarea, pot fi mecanisme eficiente de asigurare a drepturilor tinerilor și ameliorarea calității vieții acestora.

Creșterea gradului de participare a tinerilor la viața comunității şi stimularea activismului civic prin intermediului structurilor locale de tineret va sigura un loc pentru tineri la masa de luare a deciziilor, care îi vizează direct.

Printre alte recomandări importante se enumeră extinderea serviciilor sociale şi de asistență medicală de calitate, inclusiv în domeniul sănătății sexuale și reproductive, dezvoltarea serviciilor de asistență psihologică (servicii de consiliere și de terapie) și educație pentru viața de familie.

NOTĂ: “Situația tinerilor în Republica Moldova: de la deziderate la oportunități” este cel de al treilea studiu din seria Barometrelor Demografice care a fost lansată de către Centrul de Cercetări Demografice în 2015 în parteneriat cu UNFPA. Barometrele au drept scop evaluarea situației demografice în domenii ce țin de dinamica populației, vârstnici și tineret, dar și oferirea recomandărilor de politici axate pe dezvoltarea umană.