Să trăim ca-n Europa!

Video. Agenda Digitală a RM racordată la cea europeană

Video. Agenda Digitală a RM racordată la cea europeană

08/04/2015
|
0 Comments
|

Agenda de e-Guvernare a fost lansată în 2011 la nivel guvernamental pentru a asigura servicii publice mai calitative, gratie Tehnologiilor Informaționale și de Comunicații. Viteza mare la Internet și accesul a peste 67% dintre cetățenii moldoveni la Internet a favorizat implementarea acestui proiect.
Stela Mocan, directoarea CGE: “Agenda de e-Guvernare deja a produs primele efecte. În primul rând vorbim despre reducerea de costuri și timp și timp pe care cetățenii îl pierd interacționând cu instituțiile statului, atunci când au nevoie să obțină o licență, să prelungească o licență pentru activitate, sau când cetățenii noștri au nevoie de cazierul judiciar, deci nu mai e nevoie ca cetățenii noștri să se deplaseze la instituțiile statului, pot să facă acest lucru online, depunerea declarației de venit iarăși poate fi depusă online, pentru agenții economici raportarea la CNAS, CNAM, BNS, FISC, poate fi realizată online, utilizând internetul, utilizând Semnătura Digitală. De asemenea, Factura Fiscală, poate fi depusă online”.

Orice lucru nou trebuie promovat. Iata de ce Centrul de Guvernare Electronică a lansat site-ul egov.md pe care sunt plasate toate informațiile necesare despre serviciile electronice, iar prin intermediul unor spoturi, cetățenii sunt instruiti pas cu pas, cum să acceseze Serviciile Publice online. Programul de Guvernare Electronică în Republica Moldova este aliniat la Agenda Digitală UE 2020. Aceasta are scopul de a oferi cetățenilor și mediului de afaceri din țările membre posibilitatea de a comunica, tranzacționa, de a plăti taxe, de a participa la licitații publice prin intermediul retelei globale.
Stela Mocan, directoarea CGE: “Tot mai mulți cetățeni accesează Internetul de pe telefonul mobil, respectiv ne dorim ca telefonul mobil să devină acel instrument care să le permită cetățenilor și oamenilor de afaceri să solicite informații, să semneze documente, să transmită rapoarte către stat, utilizând semnătura digitală mobilă.”

Implementarea Serviciilor Electronice în Republica Moldova este prevăzută și în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și mizează pe o cooperare în dezvoltarea serviciilor de informații și comunicații în beneficiul cetățenilor.

Stela Mocan, directoarea CGE: “Proiectul SDM a fost implementat racordându-ne la cele mai bune practici ale UE, pentru că și Estonia, și Belgia și Austria și Finlanda utilizează SDM în prestarea de Servicii Publice, la fel implementând plățile electronice am preluat cele mai bune practici UE, portalul date.gov.md unde autoritățile publice își deschid datele pe care le colectează și înscrie în strategia Uniunii Europene privind datele deschise, platforma de interoperabilitate și schimb de date Mconnect pe care o implementăm și care vine să elimine redundanța în sectorul public și să elimine nevoia de certificate, documentele care cetățenii și business-ul le iau de la o autoritate publică și le duc la alta. Această platformă este implementată în conformitate cu prevederile programului UE de interoperabilitate. ……Aceste eforturi vin să ajute Guvernul, dar și cetățenii și business-ul din Republica Moldova să poată interacționa, să facă afaceri, în colaborare cu partenerii din țările membre UE.”

Pe lângă avantajele de avansare în Agenda Europeană pe care o asigură Acordul de Asociere RM-UE, Serviciile Electronice ne oferă posibilitatea să construim eficiență și transparență în comunicarea cu instituțiile statului. La ora actuală în țările membre ale Uniunii Europene sunt 20 de Servicii Publice mandatorii, 8 pentru mediul de business și 12 pentru cetățeni.
Stela Mocan, directoarea CGE: “Credem că Semnarea Acordului de Asociere o să ne permită cât mai rapid să oferim această paletă de cel puțin 20 de servicii electronice mandatorii și în Republica Moldova (…) Scopul pe care și la setat Guvernul este ca până în 2020 toate serviciile publice în republica Moldova care pot fi prestate online să fie prestate online.”