Să trăim ca-n Europa!

A doua reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova

A doua reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova

15/03/2016
|
0 Comments
|

În marja Consiliului Afacerilor Externe, pe 14 martie 2016 la Bruxelles, Consiliul de Asociere UE-Moldova s-a convocat în cadrul celei de-a doua reuniuni în acest format.
Consiliul a examinat relațiile UE-RM de la ultima sa reuniune din martie 2015 și a reamintit angajamentul UE de a consolida asocierea politică și integrarea economică cu Republica Moldova. UE se așteaptă să:

· sublinieze importanța esențială pentru Republica Moldova de a realiza reforme cheie prin implementarea rapidă a Acordului de Asociere UE-RM, în special în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, reformarea justiției și a sectoarelor financiar, energetic, media, implementarea reformei administrației publice și lupta împotriva spălării de bani.

· reamintească faptul că în ultimii ani asistența UE în Republica Moldova a fost una semnificativă, iar UE și statele membre sunt pregătite să ajute și în continuare țara în eforturile sale de reformare.

· să îndemne Republica Moldova să semneze cât mai rapid un acord cu FMI privind noul program de sprijin financiar, fapt care este esențial pentru garantarea stabilității macro-financiare a țării.

Într-un comunicat de presă comun emis după reuniunea de la Bruxelles, Consiliul de Asociere recunoaşte importanţa soluţionării dificultăţilor curente din Moldova printr-un dialog constructiv între toate forţele politice din ţară, luînd în considerare aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova.

”UE a încurajat Moldova să continue eforturile de adoptare a legilor necesare şi a reconfirmat susţinerea Moldovei în atingerea acestor obiective. Părţile au subliniat importanţa dialogului şi cooperării cu societatea civilă, în particular, în ceea ce priveşte implementarea Acordului de Asociere şi necesitatea unei participări sporite a societăţii civile in Moldova în procesele de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor. Mai mult decît atît, Consiliul de Asociere a accentuat importanţa asigurării şi intensificării unei abordări care să implice pe deplin întreagă societate”, se spune în comunicat.

În opinia oficialilor europeni, pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor. ”Consiliul de Asociere recunoaşte eforturile întreprinse de Moldova în pregătirea unui plan clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse în Foaia de parcurs transmisă UE şi făcută publică de către Guvernul Republicii Moldova. Această foaie de parcurs detaliată stabileşte termene limită clare pentru acţiuni concrete a fi realizate pînă în luna iulie, în domenii importante precum cooperarea cu societatea civilă, pe parcursul lunii curente; aprobarea şi demararea punerii în aplicare a pachetului de legi privind sectorul justiţiei şi procuratura, precum şi impulsionarea implementării zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, în lunile martie – aprilie; adoptarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pînă în aprilie; îmbunătăţirea climatului de afaceri şi investiţional; abordarea deficienţelor din sistemul financiar-bancar şi relansarea cooperării cu FMI; adoptarea pachetului de legi pe integritate”, se mai menționează în document.

Acesta mai stipulează că reformele în cauză ar trebui să includă investigații amănunțite cu privire la fraudele bancare, reforma sectorului justiției, precum și depolitizarea instituțiilor de stat, lupta împotriva corupției și a spălării banilor, stabilizarea sectorului financiar și îmbunătățirea climatului de afaceri și investiţional, inclusiv în sectorul energetic. ”Foaia de parcurs va fi un instrument util pentru a promova și monitoriza punerea în aplicare a reformelor, în beneficiul societății moldovenești în general”, se precizează în comunicat.

În cadrul unei conferințe comune susținute după ședința Consiliului de Asociere, Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că s-a convenit ca UE să susțină în continuare Republica Moldova în ceea ce privește implementarea programului de reformă asumat în cadrul Acordului de Asociere, inclusiv DCFTA.
”Am căzut de acord asupra importanței intensificării reformelor politice și economice cheie în Moldova. Am discutat, în special, importanța depolitizării instituțiilor de stat, combaterea corupției sistemice, investigarea fraudelor bancare și reformarea sectorului justiției și bancar în interesul cetățenilor moldoveni. Cred că acesta este principalul rezultat politic al reuniunii noastre, o evaluare comună și o voință comună pentru a realiza reforme. Noi, Uniunea Europeană, suntem gata să sprijinim Republica Moldova, inclusiv financiar, odată ce vor fi îndeplinite toate condiționalitățile”, a spus Mogherini.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat că reuniunea din acest an a Consiliului de Asociere vine să confirme, în primul rând, rolul cheie ce revine Acordului de Asociere în structurarea agendei de reforme pe care şi-au asumat-o autorităţile Republicii Moldova. Anume angajamentele luate faţă de partenerii noştri europeni au ghidat în mare parte activitatea Guvernului, chiar din primele zile ale mandatului său.

”Mobilizându-ne cu maximă responsabilitate, am reuşit să clădim un fundament solid pentru ceea ce urmează de fapt să demonstreze fără echivoc seriozitatea cu care ne-am antrenat în reformarea sistemică şi reală a ţării – şi anume, implementarea durabilă a legilor şi actelor normative adoptate. Doar astfel vom putea să recâştigăm încrederea cetăţenilor noştri, doar astfel vom putea asigura rezilienţa instituţiilor statului şi doar astfel vom putea valorifica plenar oportunităţile asocierii politice şi integrării economice cu UE, în beneficiul întregii ţări. Un partener important al demersurilor noastre de modernizare trebuie să devină societatea civilă în ansamblul său, existând în acest sens toată deschiderea din partea Guvernului”, a spus premierul, care a confirmat că ”misiunea Guvernului nu este nici pe departe una ușoară, având în vedere circumstanțele politice și cele social-economice, precum și dificultățile cu care se confruntă Republica Moldova astăzi”.

Sursa: http://www.consilium.europa.eu

traducere si aptare infoeuropa.md