Să trăim ca-n Europa!

20 de proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova au primit din partea Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare credite în valoare de 26,75 mln. lei.

20 de proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova au primit din partea Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare credite în valoare de 26,75 mln. lei.

04/03/2021
|
0 Comments
|

Cu sprijinul financiar al Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare, 20 de proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova au primit credite în valoare de 26,75 mln. lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, fondurile au fost alocate în cadrul proiectului „COVID-19 Răspuns de urgență și sprijin pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii”, implementat în baza unui acord de împrumut între Moldova și CEB, care a fost semnat pe 29 iulie 2020 pentru o perioadă de 2 ani. Proiectul are două componente: ”protecția sănătății” (40 mln. euro) și ”Sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” (30 mln. euro). A doua componentă a programului implică alocarea liniilor de credit către IMM-urile moldovenești prin bănci (Moldova-Agroindbank, Mobiasbanca – OTP Group, ProCredit Bank, Comertbank, Moldindconbank, Victoriabank, FinComBank, Eximbank). Beneficiarii sub-împrumuturilor pot fi întreprinderile micro, mici și mijlocii, inclusiv IMM-uri cu activități artizanale, precum și întreprinderi mici de familie care au fost afectate de criza pandemiei. Fondurile sunt furnizate în scopul finanțării și facilitării și sprijinirii locurilor de muncă permanente sau sezoniere; pentru investițiile IMM-urilor în producție și mijloace fixe, pentru completarea fondului de rulment, precum și pentru acoperirea instruirii urgente și a altor cheltuieli legate de sănătate și pentru finanțarea nevoilor întreprinderilor noi și existente. Suma maximă a împrumutului pentru un proiect este de până la 600 mii de euro, iar suma pentru reaprovizionarea fondului de rulment este de – 300 mii de euro. Se stipulează că fiecare beneficiar poate primi împrumuturi pentru mai multe subproiecte, însă suma lor totală nu poate depăși 2 mii euro, echivalentul în lei. Scadența sub-împrumuturilor pentru proiectele de investiții este de până la 6 ani, cu o perioadă de grație de maximum 2 ani; pentru fondul de rulment – până la 4 ani și cel puțin 12 luni din perioada de grație.

Potrivit Ministerului Finanțelor, această linie de credit nu asigură fonduri pentru investiții în surse regenerabile de energie, asistență medicală (clinici, spitale), educație (școli, universități, etc.), care vor fi finanțate din alte fonduri speciale. În același timp, cheltuielile financiare pentru investiții nu pot fi incluse în costul subproiectelor (refinanțarea datoriilor, inclusiv împrumuturile de la alte bănci, plata dobânzilor, achiziționarea de acțiuni în capitalul sau proprietatea întreprinderilor, impozite, etc.). În același timp, împrumutul nu este destinat achiziționării de bunuri de larg consum, costurilor de personal, achiziționării sau renovării imobilelor, inclusiv clădirilor rezidențiale pentru cetățeni; pentru subproiecte și activități care nu îndeplinesc cerințele de protecție a mediului și siguranța sănătății personalului, etc. Pentru împrumuturile din cadrul acestui proiect, IMM-urile pot solicita băncilor prin care sunt acordate împrumuturi.

SURSA: InfoMarket.md